Štítek zánik firmy

Společnosti zanikají výmazem z obchodního rejstříku. Nejprve ovšem musí dojít ke zrušení společnosti a následně k jejímu zániku, který může být s likvidací, či bez likvidace.

Související štítky

Související zprávy

 • Proti neoprávněné výpovědi musíte podat žalobu nejpozději do 2 měsíců od konce výpovědní doby
  Dostali jste od zaměstnavatele výpověď, ale nejste si ani trochu jisti, zda je v takové situaci oprávněná? Jak se bránit, pokud máte podezření, že je výpověď neplatná?
 • Jak postupovat při zrušení s. r. o.?
  Už jste naplnili svoje podnikatelské cíle a dál se činnosti již věnovat nechcete? Anebo se vám nedaří a chcete svoji obchodní společnost zrušit? Jak se postupuje, když se rozhodnete ukončit své podnikání prostřednictvím s. r. o.?
 • Rozhovor se Sabinou Matzenauerovou: Vybudování úspěšné miliardové firmy není zárukou jejího výhodného prodeje
  Zajímá vás transakční byznys? Jaký vliv měla a stále má pandemie na prodej, ale i nákup firem v Česku? Přečtěte si rozhovor se Sabinou Matzenauerovou.
 • Při prodeji rodinné firmy může být finanční investor vhodným partnerem
  Každá rodinná firma může dojít do okamžiku, kdy se majitel z různých důvodů rozhodne z jejího aktivního řízení stáhnout. Důvodů může být mnoho. Od toho, že stávající vlastník již nemá energii, zkušenosti či zdroje svoji firmu posunout do další etapy rozvoje, až po to, že by si rád užil vydělané prostředky a dopřál zasloužený odpočinek. Toto rozhodování zpravidla souvisí s generační obměnou ve vedení firmy. Ta může proběhnout přímo v rámci rodiny, pokud ale tato varianta není možná, přichází na řadu buď předání vedení profesionálním manažerům, či prodej firmy jinému vlastníkovi. Protože majitelé své rodinné firmy obvykle budovali po desetiletí a mají k nim úzký vztah, je skutečně dobré si předání či prodej pečlivě promyslet, zvážit možné varianty a připravit se na ně.
 • Jaké zvolit zdaňovací období u právnických osob?
  Budete letos odevzdávat přiznání k dani z příjmu právnických osob? A už jste si zvolili zdaňovací období? Nemusí jím být jen kalendářní rok. Přečtěte si, co pro vás bude nejvýhodnější.
 • 5 tipů, jak na předání rodinného podniku
  Předat otěže rodinné firmy svému nástupci je pravděpodobně nejtěžší obchodní transakcí v životě podnikatele. Svědčí o tom fakt, že přestože jsou rodinné podniky jedním z pilířů evropské ekonomiky, přechod na druhou generaci jich zvládne jen asi třetina. U třetí generace se hovoří již jen o 15 %, u dalších dokonce o pouhých 5 %.
 • Faktury platí pozdě téměř každá čtvrtá firma v Evropě
  Průzkum platební morálky, který uskutečnila mezinárodní inkasní agentura EOS KSI ve 12 zemích, ukázal, že v roce 2014 byla pozdě splacena téměř čtvrtina pohledávek. Oproti předešlému roku tedy došlo ke zlepšení, tehdy se věřitelé potýkali s nezaplacenými fakturami ve 29 % případů. Se zpožděnými platbami se mohou nejčastěji čeští obchodníci setkat v Bulharsku, ihned poté v Polsku, Rumunsku a na Slovensku, nejméně naopak v Německu.
 • Co čeká firmy, které stále nezměnily zakladatelské listiny?
  Je to sotva pár měsíců, kdy se v médiích opakovaně a s vysokou intenzitou objevovaly články, varující před negativními dopady nového zákona o obchodních korporacích na české společnosti.
 • Právnická osoba byla zrušena za neplacení DPH
  V nedávné době bylo Krajským soudem v Praze vydáno rozhodnutí o zrušení společnosti za neplacení daně z přidané hodnoty, a to v rámci trestněprávní činnosti této společnosti dle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.
 • Nový korporátní zákon přináší společnostem starosti i nové příležitosti
  Jednou z legislativních změn, která proběhla 1. ledna 2014, bylo uvedení nového zákona o obchodních společnostech a družstvech, zkráceně nazývaného „zákon o obchodních korporacích“.
 • Margareta Křížová: Pro úspěšný prodej firmy je nutná otevřenost
  Prodej firmy na jedné straně a na straně druhé akvizice – i to jsou součásti podnikatelského života. A protože se tyto úkony stávají stále více diskutovanou oblastí, zaměřil se na fúze, akvizice a mediace i dubnový Manažerský klub České manažerské asociace (ČMA).
 • Za úpadek firmy nese od Nového roku přímou finanční odpovědnost její vedení
  Od nového roku čekají na všechny členy vedení firem, kteří nenakládají s firemními financemi s péčí řádného hospodáře přísné finanční tresty. Postará se o to nový zákon o obchodních korporacích.
 • Vřešťál: Likvidace firmy neznamená její bankrot
  Poptávka po likvidacích společností se zvyšuje. Nazaměňujme ale likvidaci s bankrotem - v případě likvidace se jedná o proces, který končí zánikem firmy na základě dobrovolného rozhodnutí jejích vlastníků, uvádí mimo jiné Rudolf Vřešťál, výkonný ředitel firmy ASB Group.