Štítek jednoduché účetnictví

Jednoduché účetnictví je starý název pro daňovou evidenci. Název jednoduché účetnictví zanikl 1. ledna 2004 a jeho nástupcem je již zmíněná daňová evidence.

Související obsah

Související štítky

Související zprávy

  • Daňový poradce nebo účetní, jaký je rozdíl?
    V Česku v současné době působí 4658 daňových poradců a 941 daňových společností. Komora certifikovaných účetních eviduje 1138 členů. Většina poplatníků mezi daňovým poradcem a účetním nevidí rozdíly. Ty jsou přitom značné.
  • Účetní není automaticky daňový poradce a naopak. Podnikatelé nesou rizika
    Hranice mezi činnostmi a pravomocemi účetních a daňových poradců nebývají obecně považovány za příliš ostré. V běžné praxi proto často dochází k případům, kdy účetní vykonávají práci náležející daňovým poradcům a naopak, což může mít závažné důsledky pro obě strany.
  • Co dělat, když se chci stát daňovým poradcem?
    K tomu, abyste se stali daňovým poradcem, je nutné vykonat kvalifikační zkoušky na daňového poradce. Přečtěte si, co vše musíte splnit, abyste mohli takovou zkoušku vykonat a začít podnikat jako daňový poradce.