Štítek komanditní společnost

Komanditní společnost (zkratka kom. spol. nebo k. s.) je jedna ze dvou možností, jak založit osobní obchodní společnost. U komanditní společnosti jsou dva druhy společníků - komanditista, který ručí majetkem omezeně a komplementář, který ručí celým svým majetkem. Nejvyšším orgánem jsou všichni společníci, statutárním orgánem jsou všichni komplementáři splňující stanovené požadavky.

Související štítky

Související zprávy