Štítek nezisková společnost

Nezisková organizace nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce či zakladatele. Nezisková organizace může zisk vytvářet, ale ten musí být vložen zpět do jejího rozvoje. Jsou zakládány za účelem uspokojení či zlepšení potřeb společnosti či občanů.

Související štítky

Související zprávy

 • Které obce a neziskovky vám finančně pomohou s kastrací koček?
  Z jedné nekastrované kočky se během 3 let může stát 5 tisíc koček. Problém se týká převážně toulavých koček, ale i nekastrovaných „domácích“ koček, které majitel pouští ven. O opuštěná zvířata se má ze zákona postarat sama obec. Praxe je ovšem často jiná.
 • Podle jakých pravidel se daní příjem neziskových organizací?
  V České republice nepůsobí pouze ziskový sektor. Funguje tu řada neziskových organizací, jejichž cílem není zisk, ale svoji činnost vykonávají pro blaho společnosti. I takové neziskové organizace mohou mít ze svých činností zisk, který pak přerozdělují na zlepšování svých aktivit. Jak tyto příjmy podléhají zdanění?
 • Jak získat oprávnění k provozování dětské skupiny?
  Sehnat místo v klasické školce je leckdy tvrdým oříškem. I z toho důvodu mohou rodiče již několik let umístit dítě do tzv. dětské skupiny, která je poměrně novou nekomerční službou v oblasti péče o předškolní děti. Jak dětské skupiny fungují a co vše je potřeba splnit pro jejich založení?
 • Kdy je nutné nechat ověřit účetní závěrku auditorem?
  Ne každá podnikající osoba má povinnost auditu. Kdy se na vás tedy vztahuje závazek nechat účetní výsledky překontrolovat auditorem?
 • Crowdfunding: Získejte finance pro svůj podnikatelský projekt od veřejnosti
  Máte v hlavě skvělý podnikatelský nápad, ale nedostatek peněz na jeho uskutečnění? Neházejte zatím flintu do žita. Využijte možnosti crowdfundingu a získejte peníze na svůj sen od veřejnosti.
 • Pomoc pro Ukrajinu: Informace pro ukrajinské občany a přehled veřejných sbírek
  Českou republiku zachvátila solidární vlna. Finanční a materiální sbírky, ubytování a další formy veřejné pomoci pro obyvatele Ukrajiny. Pokud vám není lhostejná aktuální situace a chcete Ukrajinu podpořit, podívejte se na nynější formy pomoci. Stejně tak nabízíme přehled pomoci pro zasažené lidi z Ukrajiny, kteří prchají před válkou.
 • Založení útulku pro opuštěná zvířata: povinnosti zřizovatele, dokumenty a financování
  Přemýšlíte o založení útulku pro opuštěná zvířata? Nevíte si rady s tím, jaká legislativa se k tomuto typu služby vztahuje? Pojďme se podívat na to, co všechno je k provozu útulku potřeba.
 • Darovali lidé během pandemie více financí neziskovým organizacím?
  Fundraising je jednou z metod, kterou získávají nestátní neziskové organizace (NNO) finanční prostředky pro své činnosti, jejichž náplň se soustředí na veřejný zájem, který přispívá k obecnému blahu ve společnosti. Na fundraising měla značný vliv také pandemická situace v České republice, která změnila solidaritu lidí. Zaznamenaly neziskové organizace zvýšený zájem o dárcovství?