Štítek nezisková společnost

Nezisková organizace nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce či zakladatele. Nezisková organizace může zisk vytvářet, ale ten musí být vložen zpět do jejího rozvoje. Jsou zakládány za účelem uspokojení či zlepšení potřeb společnosti či občanů.

Související štítky

Související zprávy

  • Darovali lidé během pandemie více financí neziskovým organizacím?
    Fundraising je jednou z metod, kterou získávají nestátní neziskové organizace (NNO) finanční prostředky pro své činnosti, jejichž náplň se soustředí na veřejný zájem, který přispívá k obecnému blahu ve společnosti. Na fundraising měla značný vliv také pandemická situace v České republice, která změnila solidaritu lidí. Zaznamenaly neziskové organizace zvýšený zájem o dárcovství?