Štítek odpisy

Odpis je částka v korunách, které vyjadřuje určité opotřebení (ať již fyzické či morální) dlouhodobého majetku za určité období. V účetnictví je veden v položce nákladů, protože se jedná o snížení hodnoty dané věci. Smyslem odpisů je rozložit pořizovací cenu majetku do více období. Odpis tedy není reálný výdaj peněžních prostředků. Odpisy bývají vedeny ve dvou formách: 1) účetní - které vyjadřují opotřebování majetku a může si je stanovit sám podnikatel (počítají se do nákladů společnosti). 2) daňové - ty se stanovují na základě zákonu. Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy se používá při výpočtu daně z příjmů.

Související obsah

Související štítky

Související zprávy

  • Daně: odpisové skupiny určují, jak dlouho majetek odepisovat
    Odpis je část vstupní ceny, kterou může daňový poplatník uplatnit jako daňově uznatelnou položku v jednom roce. Důležitým nástrojem pro daňové účetnictví jsou odpisové skupiny. Podle nich zjistíme, jak dlouho budeme majetek odepisovat. Podle zařazení do šesti skupin to může být tři až 50 let.
  • Nejčastější chyby v daňových přiznáních
    Neuplatněné slevy na děti, špatně vypočítané odpisy a zbytečně vysoký základ daně. Nejčastější chyby v samostatně vyplněných daňových přiznáních stojí podnikatele tisíce korun, firmy za své daňové omyly zaplatí ještě mnohonásobně víc. Zpracování a podání daňového přiznání se v některých případech vyplatí přenechat odborníkům.