Štítek sleva na studenta

Sleva na studenta je daňová sleva, kterou mohou v rámci daní uplatnit osoby, které se soustavně připravují na budoucí povolání studiem, nejdéle však do 26 let věku, u doktorského studia do 28 let věku.

Související štítky

Související zprávy