Štítek zákaz konkurence

Zákaz konkurence upravuje zejména § 199 zákona o obchodních korporacích, který upravuje především okruhy situací, kdy může dojít ke střetu zájmů mezi společnostmi a osobami, které využít ve svůj prospěch znalosti, informace či kontakty získané při své činnosti pro společnost. Většinou se jedná o omezení podnikání, zprostředkování, v zaměstnaneckém či jiném poměru s konkurenční společností v daném oboru.

Související štítky

Související zprávy

 • Zákaz konkurovat zaměstnavateli platí pro všechny zaměstnance. Kdo ho musí dodržovat i po konci smlouvy?
  Zákaz konkurence za trvání zaměstnání vyplývá přímo ze zákoníku práce. Zaměstnavatel nemusí nic extra zakazovat. Může však zaměstnanci obdobnou činnost, jakou pro něj vykonává, sám povolit. Zákaz konkurence po skončení zaměstnání se sjednává v dohodě o konkurenční doložce.
 • Jaké je to být na „volné noze“?
  Být freelance, neboli jít na volnou nohu, to bývá pro mnohé východisko, pokud je to již v práci nebaví. I toto podnikání však má svá specifika.
 • Zákaz konkurence v osobních a kapitálových společnostech
  Zákonná ustanovení pro jednotlivé společnosti vymezují zákaz konkurence osob, které se podílejí na jejich fungování. Zneužití postavení ve společnosti pro své vlastní zájmy a v neprospěch společnosti se snaží obchodní zákoník ve svých ustanoveních limitovat.
 • Je vaše konkurenční doložka platná?
  Rozumná konkurenční doložka je jednoduchým způsobem ochrany podnikání před škodlivými zásahy smluvního partnera. Jejím účelem je zabezpečit, aby strana, která svého smluvního partnera zasvětí do svého podnikání, nebyla následně jednáním druhé strany poškozena. Konkurenční doložka může souviset zejména s ochranou obchodního tajemství, zneužíváním účasti v hospodářské soutěži nebo s ochranou vlastnických práv.   Obchodní zákoník zákaz konkurence výslovně zmiňuje ve vztahu ke členům orgánů obchodních společností, pro něž stanoví základní rozsah, který lze smluvně pouze zpřísnit. Zákaz konkurence zná obchodní zákoník také ve smlouvách o prodeji a nájmu podniku a obchodním zastoupení. To ale neznamená, že při uzavírání jiných smluv není možné konkurenční doložku využít. Ústavní soud totiž správně shledal, že i tam, kde zákon konkurenční doložku výslovně neupravuje, je možné ji v obchodněprávních vztazích sjednat.
 • Co dělat, když si chci založit komanditní společnost?
  Chtěli byste si založit komanditní společnost a nevíte jak? Poradíme vám. Připravili jsme pro vás nejen důležité údaje a postup, jak tuto společnost založit, ale také celkové shrnutí spolu s uvedením jejích kladů a záporů.
 • Vše o komanditní společnosti
  Další společností, kterou Vám tento týden přiblížíme je komanditní společnost. Dozvíte se o ní nejdůležitější údaje a postup, jak ji založit. Chybět nebude ani celkové shrnutí spolu s uvedeními jejích kladů a záporů.