Štítek časová cena

Časová cena je pojem, který se vztahuje k majetkovým pojištěním (například pojištění nemovitosti, majetku a domácnosti). U těchto pojištění se výše pojistného odvíjí vedle výše pojistné částky a rozsahu pojistného krytí, také tom, jestli si majetek pojistíte na novou cenu, či časovou cenu. Nová cena je taková, za kterou byste pořídili v daném místě stejnou nebo porovnatelnou nemovitost, majetek či domácnost. Časová cena je taková cena, kterou měla věc těsně před pojistnou událostí (kolik stál dům před požárem apod.).

Související obsah

Související štítky

Související zprávy