Štítek dvojí zdanění

Za dvojí zdanění se považuje případ, kdy předmět daně podléhá vícekrát zdanění. Vzniká například při podnikání v zahraničí, kdy je zisk společnosti zdaněn v zemi, ve které společnost podniká, a také v zemi, kde společnost sídlí. Dvojí zdanění se týká také zisku akciové společnosti, který je zdaněn a následně se převádí formou dividend akcionářům, jenž ho rovněž zdaňují. Česká republika má uzavřeny smlouvy s mnoha státy, které zamezují dvojímu zdanění.

Související obsah

Související štítky

Související zprávy