Štítek dědická daň

Dědická daň byla formálně zrušena. Všechen majetek, který získáte v dědickém řízení, je od daní osvobozen. Pokud ovšem hodnota zděděné nemovitosti přesahuje 5 milionů korun, je to nutné oznámit příslušnému finančnímu úřadu. Získání majetku prostřednictvím dědictví je výhodné pro ty, kteří se nenachází v přímé či nepřímé příbuzenské linii. Vyhnou se tím totiž dani z příjmů.

Související obsah

Související štítky

Související slova ve slovníku

Související zprávy

 • Vyděděný potomek se může bránit u soudu. Lépe může projít zkrácení dědického podílu
  Máte více dětí a jedno chcete vydědit? Možná bude lepší mu jenom zkrátit dědický podíl tak, že ostatním dětem odkážete více, než by jim mělo náležet při poměrném rozdělení pozůstalosti.
 • O dědictví IV: Dědit, či darovat?
  Každý rodič stojí před volbou, co kterému potomkovi odkázat. Někteří volí cestu rozdání majetku již za svého života, jiní formu závěti. Jaké jsou výhody darování majetku? A jaké jsou výhody dědění?
 • O dědictví III: Co je dědická smlouva? Jaké jsou její výhody?
  Smrt a daně jsou jediné dvě jistoty, které v životě máme. Při pomyšlení na smrt nastává otázka, kdo váš majetek po smrti dostane. Jaké řešení situace je pro vás nejvhodnější? Znáte dědickou smlouvu?
 • O dědictví II: Závěť – všechno pro děti, či ženu Filoménu?
  Dědictví nejspíš zůstane noční můrou mnoha rodičů, protože v mnoha případech se dědicové budou cítit ošizeni. Závěť je klasická forma způsobu řešení tohoto problému. Kdo dědit ze zákona musí? Z jakých důvodů můžete vydědit své děti? Je nutno sepsat závěť u notáře? A můžete se zříct dědictví?
 • O dědictví I: Kdo a jakým podílem bude dědit bez závěti?
  Dědictví – pro mnoho rodičů neřešitelná záhada, pro jiné snadná záležitost. Jak se dědí podle zákonné posloupnosti? Zdědí více vaše manželka, nebo děti? Jaká má dědické řízení pravidla?
 • Kam podat daňové přiznání? Pod který finanční úřad spadáte?
  Na jaký finanční úřad podat daňové přiznání u daní z příjmů, dani z nemovitých věcí a dalších daní? Stačí pár kliků a najdete lehce adresu vašeho finančního úřadu. Které daňové přiznání se na finanční úřad nepodává?
 • Jak zahrnout digitální majetek do dědictví?
  Co je to digitální majetek a dědictví? Netýká se vás náhodou také? A jak ho můžete nejlépe ochránit kvůli sobě, ale v případě tragické události i kvůli svým blízkým?
 • Dědictví bez závěti a pozůstalý partner
  Řešíte aktuálně otázku dědictví? V takovém případě byste měli předně myslet na sepsání závěti. Jak dokáže ochránit váš majetek a jak bude dědit pozůstalý, ale zato nesezdaný partner, pokud poslední vůli nesepíšete?
 • Kdy musí obdarovaný vrátit dar, který dostal?
  Dárce může odvolat dar a požadovat jeho vrácení, když se k němu nebo jeho rodině chová obdarovaný nehezky. A také když zchudne. Jaká jsou pro to pravidla?
 • Jak dlouho může být dědictví bez závěti blokováno a proč?
  Dědické řízení se bez závěti může táhnout řadu let. Proč je dobré mít sepsanou závěť a jak se bude dědit, pokud zůstavitel neprojevil poslední vůli?
 • Koho, jak a za co lze vydědit
  Vydědění je vlastně závěť naruby. Zatímco závětí se určuje co komu má z majetku po smrti připadnout, tak vydědění naopak někomu dědické nároky odnímá.
 • Jak se dědí bez závěti a co se může stát?
  V rámci právní ochrany majetku je třeba pečlivě myslet i na způsob řešení dědictví. Pokud zůstavitel nezanechá závěť, bude totiž jeho pozůstalost rozdělena podle zákona. Jak upozorňuje advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad, tak v takovém případě zůstavitel neprojeví svou pravou vůli, a zvyšuje se tak riziko sporů mezi dědici. K těm dle zkušeností společnosti Právní Ochrana Majetku – P.O.M. dochází stále častěji.
 • Jaká rizika vás mohou potkat, když máte nemovitost ve spoluvlastnictví?
  Spoluvlastnictví třeba v rámci rodiny může být na začátku cesta, jak pořídit nemovitost za nižší náklady, často však vzniká spíše „nedobrovolně“ v rámci dědického řízení. Příklady z praxe ale ukazují, že hrozí i možnost, kdy jeden ze spoluvlastníků o svůj podíl přijde, což dokazuje nedávno zveřejněný rozsudek Nejvyššího soudu. Dle advokáta Pavla Strnada z AK Polverini Strnad by nemovitost měla mít ideálně pouze jednoho vlastníka. Proto je dobré vyřešit právní ochranu majetku včas a vypořádat tak spoluvlastnictví nebo smluvně upravit pravidla jeho fungování a tím těmto situacím předcházet – právě spoluvlastnictví dědiců totiž často vyvolává spory.
 • Radosti a starosti dědictví
  Zemřel blízký příbuzný. Smutná okolnost, ale součást života. Zanechal po sobě majetek, který by měl připadnout vám a vašim sourozencům. Zanechal závěť? Snad ano. Jinak totiž bude domluva velmi těžká, pokud nemáte kolem hlavy svatozář.
 • Jak nezdědit dluhy?
  Zemřel vám předek a měl nějaký majetek, budete dědit. Pro většinu z nás je to jedna smutná a jedna veselejší zpráva, pro několik jedinců jsou to ale dvě smutné informace, protože dědeček třeba prohrál v kartách či automatech, co mohl. A zbyly jen dluhy, které se taky dědí. Co teď?
 • Srovnání daňových sazeb v ČR a na Slovensku
  Tzv. "malé daně" jsou rušeny u nás i na Slovensku a byly zameteny pod koberec (tedy pod daň z příjmu). Jaké jsou jejich jednotlivé sazby na Slovensku a v Česku?
 • Jak je to s dědictvím, když mám dluhy a jsem v exekuci ?
  Víte, že budete dědit po zesnulém příbuzném, ale vaším problémem je, že jste v exekuci? Má exekutor právo zabavit vám zděděný majetek po zesnulém? Co v takové situaci dělat?
 • Jak postupovat při zdědění dluhu?
  Smrt v rodině je vždy tragédie. Po pohřbu se navíc dědici musejí účastnit pozůstalostního řízení, ve kterém se bude řešit rozdělení majetku po zesnulém. Co když vám ale nezanechá žádné jmění, ale jenom dluhy? Anebo oboje?
 • Je zákon o prokazování původu majetku zbytečný?
  Zákon o prokazování původu majetku platí od 1. prosince 2016, zanedlouho tedy „oslaví“ dva roky v praxi. Jisté je, že za prvních dvanáct měsíců ale úřady nedoměřily poplatníkům ani korunu. Vyzvaly přitom 11 lidí.
 • Převádíme majetek na potomky
  Někteří lidé majetek neřeší, ti prozíravější vědí, že někdy mezi příbuznými přináší hádky. A proto o jeho rozdělení rozhodnou i přesto, že jejich potomci tvrdí, že je to zbytečné a není to třeba. Takové rozhodnutí je jisté moudré a ušetří dlouhé a zbytečné hádky po smrti majitelů.
 • Velký průvodce dědictvím - od závěti až po darování
  Dědictví se snadno může proměnit v noční můrů a z milovaných ratolestí se může stát sobecký tvor, který nikomu nic zadarmo nedaruje. Pojďte si s námi projít všechny naše články v kterých jsme se vám snažili popsat výhody a nevýhody různých forem dědění a také to, kdy je lepší věci darovat.
 • O dědictví V: Jak a kdy se zříct dědictví a koho lze vydědit?
  7 příběhů o dědictví - zřeknutí dědictví. Pozor na to, co všechno zahrnete do závěti, či darovací smlouvy. Co když zjistíte, že váš dávno zemřelý příbuzný vlastní půdu? A co když vás vydědí? Jak dědí vnoučata?
 • To nejlepší z poradny: vše, co potřebujete vědět o nemovitostech
  Nevíte, jak zdanit příjem z prodeje nemovitosti a co dělat s dědictvím starého domu po rodičích, který si dělíte se sourozenci? Odpovědi najdete v naší poradně. A nebo se rovnou zeptejte.
 • Zásadní novinky v dědickém právu
  Rekodifikace soukromého práva je tady. Účinnost nového občanského zákoníku nastala od 1. ledna 2014 a přinesla revoluční novinky do soukromoprávních vztahů. Jednou z nejvíce dotčených oblastí rekodifikace je úprava dědického práva. Dnes o možnostech zřeknutí se dědického práva a vzdání se dědictví.
 • Nový občanský zákoník upravil možnosti dědictví
  V Česku přibývá lidí, kteří se rozhodnou sepsat závěť. A to bez ohledu na věk. Podle advokátů se totiž poslední vůli vyplatí sepsat i v nízkém věku – předejde se tak případným tahanicím o majetek.
 • Co nás čeká v roce 2014?
  V uplynulých týdnech jsme se v článcích věnovali novinkám a změnám, které nás v tomto roce čekají. I díky novému občanskému zákoníku jich není málo. Změny nás čekají v důchodech, daních, bydlení i v bankovnictví nebo v pojištění.
 • Daně 2014: Zrušení dědické a darovací daně, vyšší osvobození příležitostných příjmů...
  Daňové novinky roku 2014 přinášejí omezení řady osvobození od daně, ale i výhodné převedení daně dědické pro třetí osoby nebo povinnost komunikovat s úřady v elektronické podobě. Přinášíme výběr nejvýznamnějších změn pro fyzické osoby v oblastech daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a daně z nemovitostí, které vstoupí v platnost od 1. ledna 2014.
 • Jak zaplatit správně daně?
  Placení daně, ať už daně z příjmu fyzických osob nebo z nemovitosti se vyhne málo občanů. Od ledna 2013 dochází při placení daní ke změnám, na co si dát pozor, abychom daně finančnímu úřadu zaplatili řádně a včas?
 • Jak vydědit nezbedného potomka
  Jaké důvody stanovuje současná právní úprava pro možnost vydědění svých potomků? Jaké náležitosti musí splňovat listina o vydědění? V článku se zaměříme na zůstavitelova práva z pohledu vydědění potomků i s ohledem na novinky, které přináší nový občanský zákoník.
 • Dědictví a věřitelé
  Dluhová problematika se mnohokrát nedotýká života pouze daného dlužníka, ale zasahuje po jeho úmrtí i do života dědiců. V rámci dědického řízení se nabízí dědicům několik možností, jak zjistit zůstavitelovy dluhy a následně si poradit s předluženým dědictvím. Avšak vše vyžaduje nejvyšší obezřetnost v našem jednání.
 • Zdědit dluhy nebo odmítnout dědictví?
  Do jaké výše odpovídají dědici za zůstavitelovy dluhy? Lze dědictví odmítnout? Jak soud postupuje, nezanechal-li zůstavitel žádný majetek? Dědicové mají několik možností, jak se bránit zadluženému dědictví.
 • Když se dědí dluhy
  Dědictví nemusí vždy znamenat materiálně-pozitivní událost. Pozůstalost se může skládat i z nezaplacených pohledávek a úroky nabobtnaných dluhů.
 • Hrozba stávky v Norsku zvedá cenu ropy
  Cena ropy při obchodování v New Yorku již druhý den roste díky očekávání stávky ropných zaměstnanců v Norsku, které je druhým největším evropským producentem ropy. 
 • Australský export pšenice klesne
  Austrálie, druhý největší exportér pšenice, snížila z důvodu hrozby El Nina předpověď úrody pro tento rok o 14 procent na 20,5 mil. tun z 24 mil tun oznámených v březnu.
 • Sucho v Texasu ohrožuje bavlnu
  Americká sklizeň bavlny bude možná nižší, než činí měsíc starý odhad ministerstva zemědělství ve výši 17,8 milionů žoků. Sucho panující v Texasu, největším domácím produkčním státem, by mohlo snížit letošní sklizeň až o 100 tisíc žoků (0,6 %).
 • Stane se na burze?
  Dnes očekáváme pomalejší rozjezd. Důvodem bude očekávání na výhled společnosti Nokia.
 • Čína nekoupí americkou pšenici
  Cena pšenice zaznamenala v pátek největší propad za poslední tři týdny, když Čína odřekla polovinu dodávek z USA. Čínské mlýny cítí menší potřebu předzásobovat se v průběhu července a srpna, tedy v době, kdy probíhá domácí sklizeň.
 • Stavební výroba rostla ve všech typech výstavby
  Celková stavební výroba v dubnu 2002 meziročně vzrostla reálně o 5,2 %, po vyloučení   vlivu   počtu   pracovních  dní  ( v dubnu  2002  o  1 pracovní  den  více ) o 3,8 %.
 • Obchodování na mezinárodních měnových trzích (Forex)
  V první části se dozvíte něco více o "Mechanismu obchodování". V nedávné době začaly některé společnosti v České republice nabízet služby související se zprostředkováním obchodování na mezinárodních měnových trzích (Forex). Zhodnocení finančních prostředků touto cestou je pro mnohé investory lákavé, existují zde však nezanedbatelná rizika, která by případní zájemci o obchodování na Forexu určitě měli vzít v potaz. Na druhou část "Vybrané daňové a právní aspekty" se můžete těšit 24.6.!
 • Euro mírně koriguje
  Dolar posílil při výběru zisků, když dealeři uzavírali část svých dlouhých pozic po pátečním výstupu na 16-měsíční maximum těsně pod 0,95. Očekáváme, že výběr skončí rychle, pokud bude přetrvávat nejistota na akciových trzích.