Štítek fundraising

Fundraising je jednou z metod, kterou získávají nestátní neziskové organizace finanční prostředky pro své činnosti, jejichž náplň se soustředí na veřejný zájem, který přispívá k obecnému blahu ve společnosti.

Související štítky

Související zprávy

  • Darovali lidé během pandemie více financí neziskovým organizacím?
    Fundraising je jednou z metod, kterou získávají nestátní neziskové organizace (NNO) finanční prostředky pro své činnosti, jejichž náplň se soustředí na veřejný zájem, který přispívá k obecnému blahu ve společnosti. Na fundraising měla značný vliv také pandemická situace v České republice, která změnila solidaritu lidí. Zaznamenaly neziskové organizace zvýšený zájem o dárcovství?