Štítek fundraising

Fundraising je jednou z metod, kterou získávají nestátní neziskové organizace finanční prostředky pro své činnosti, jejichž náplň se soustředí na veřejný zájem, který přispívá k obecnému blahu ve společnosti.

Související štítky

Související zprávy