Štítek vlastní kapitál

Vlastní kapitál je vlastně využití vlastních zdrojů k financování obchodního majetku podnikatele a tvorba jeho kapitálu. Vlastní kapitál zahrnuje vklady zakladatelů (vlastníků, společníků) a složky, které vznikly hospodařením podniku (zisk). Zahrnuje peněžité a nepeněžité vklady. Vlastní kapitál se účtuje na straně pasiv.

Související štítky

Související zprávy