Štítek výživné

Výživné nebo také alimenty jsou finanční plnění, které dostává pověřená osoba na nezaopatřené dítě od osoby, která má k němu vyživovací povinnost.

Související štítky

Související zprávy