Štítek osobní doklady

Mezi nejčastěji používané osobní doklady patří občanský průkaz a cestovní pas. Tyto doklady slouží k prokázání totožnosti při jednání s úřady, osobní doklady se často nazývají také jako průkazy totožnosti. Jsou to oficiální dokumenty, které vystavuje státní instituce (často například městký úřad s rozšířenou působností). Tyto doklady obsahují fotku, osobní údaje, jako je jméno příjmení, datum narození, bydliště a další. Součástí osobních dokladů můžou být i biometrické údaje a další informace uložené na čipu. Základním dokladem totožnosti je v ČR občanský průkaz.

Související obsah

Související štítky

Související zprávy