Štítek forward

Forwardový kontrakt je opakem spotového kontraktu. Spotová smlouva je uzavřena v současnosti, oproti tomu forward je smlouva o smlouvě budoucí. Forward je tak dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, že v daném okamžiku v budoucnu bude uskutečněn obchod za předem dohodnutých podmínek. Je to tak termínovaný kontrakt o budoucím obchodu.

Související štítky

Související slova ve slovníku

Související zprávy

  • Jak na zajištění měnového rizika pomocí měnových forwardů
    Externím nástrojem zajištění měnových rizik jsou měnové deriváty, mezi nimiž nejobvykleji požívaným derivátem jsou měnové forwardy. Jedná se o dohodu o nákupu či prodeji předem daného objemu cizí měny k přesně v budoucnu stanovenému datu, a to za cenu, která je dohodnuta již dnes. Forwardový kurz vychází z aktuálního spotového kurzu, k němuž jsou připočteny forwardové body (vycházejí z úrokového diferenciálu mezi dvěma měnami).