Štítek opce

Opce je jeden z finančních derivátů, který slouží pro zajištění budoucích obchodů. Obce je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, která dává kupujícímu právo uskutečnit obchod za předem dohodnutou cenu do daného termínu. Smlouva ovšem neukládá povinnost tento obchod uskutečnit.

Související štítky

Související slova ve slovníku

Související zprávy

 • Nesnažte se kopírovat hedge fondy
  Hodně se dnes hovoří o analýze, kterou provedli ekonomové Mikhail Tupitsyn a Paul Lajbcygier z Monash University. Je zaměřená na hedge fondy a podle některých názorů v podstatě říká, že tyto fondy jsou jedním velkým podvodem.
 • Analýza: Platina může v růstu následovat palladium
  Cena palladia během posledního roku významně rostla. Doporučili jsme jej na nákup společně s vypuknutím ukrajinské krize 12. března. Od té doby palladium absolvovalo již 12procentní růst, zatímco platina od té samé doby posílila pouze o půl procenta.
 • Další černá labuť na trhu
  Zatímco někteří investoři si naplno užívají přicházející léto s rozkvetlými loukami a klidnými jezírky, jiní na hladinách vodních ploch spatřují kroužit černé labutě. Jednou z takovýchto černých labutí jsou nyní ve světě financí rozevírající se na trhu s opcemi.
 • Sedm tipů, jak na investování
  Termín investování vyvolává v mnoha českých domácnostech stále obavy a připojují k němu slova, jako jsou pokles, riziko, složitost, hodně peněz a podobné nepříliš povzbuzující výrazy.
 • Zajištění fondů: Český investor zbožňuje garantované produkty
  Konstatování, že Češi patří mezi velmi konzervativní investory, je již evergreenem. Chce-li investiční společnost či banka zaujmout novým produktem, takřka zaručeně se jí to podaří, pokud bude ten obsahovat nějakou formu zajištění či garance. Existují různé typy garancí, jejichž konstrukce pak má vliv na získání možného výnosu.
 • „Dokonalá investice“
  Češi patří mezi nejkonzervativnější investory. Značnou část prostředků drží na spořicích účtech, případně v produktech se státní podporou. Pokud již investují, tak opět značně konzervativně, tedy především do produktů, kde je minimalizována možnost ztráty. Ovšem tato opatrnost se může občas vymstít. A to tehdy, pokud místo rozumu zvítězí „zaručené“ jistoty. Tyto „jistoty“ poskytují především zajištěné produkty.
 • Výnosy penzijních fondů
 • Termíny daňových povinností pro rok 2000
  Daňový kalendář pro rok 2000 Termíny daňových povinností pro rok 2000 Leden  10.1. Pondělí sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 25.1.   Úterý         daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 4. Čtvrtletí 1999 u plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím   - vyrovnání daňové povinnosti za prosinec 1999 u plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za prosinec 1999 31.1.             Pondělí           daň z příjmů - měsíční záloha na daň za leden u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč.   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 1999   - odvod částek zajištění daně za prosinec 1999 daň z nemovitosti - podání daňového přiznání, resp. Dílčího daňového přiznání za rok 2000 daň silniční - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za rok 1999 zákonné pojištění odpovědnosti - podle § 12 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb. Únor 8.2. Úterý sociální a zdravotní pojištění Poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 15.2. Úterý oznamovací povinnost za rok 1999 - podle § 34 odst. 5 zákona 337/1992 Sb. “Právnické a fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti nebo z pronájmu, které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich samostatně výdělečnou činnost (např. honoráře) nebo za pronájem a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40 000 Kč za kalendářní rok. V oznámení se uvede jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacená částka, den a důvod úhrady 25.2.   Pátek   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za leden 2000 spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za leden 2000 29.2.     Úterý     daň z příjmů - měsíční záloha na daň za únor u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč.   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2000    . - odvod částek zajištění daně za leden 2000 Březen 8.3. Středa sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 24.3.   Pátek   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za únor spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za únor 31.3.           Pátek           daň z příjmů - podání daňového přiznání za rok 1999 v neprodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 1999   - 1. Čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 100 000 Kč., ale nepřekročila částku 10 000 0000 Kč.   - měsíční záloha na daň za březen u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč.   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2000   - odvod částek zajištění daně za únor 2000   - podání plné moci k zastupování, pokud daňové přiznání za rok 1999 zpracovává a předkládá daňový poradce v prodloužené lhůtě (§ 40 odst. 3 zákona 337/1992 Sb.) Duben 10.4.         Pondělí         sociální pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc   - podání přehledu za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě   - doplatek pojistného za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě   - oznámení skutečnosti, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracovává a podává daňový poradce 14.4. Pátek daň silniční 1. záloha na daň 25.4.   Úterý   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 1. Čtvrtletí   - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za březen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za březen Květen 2.5.         Úterý         daň z příjmů - měsíční záloha na daň za duben u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen   - odvod částek zajištění daně za březen zákonné pojištění odpovědnosti - podle § 12 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb. sociální pojištění - podání přehledu za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě   - oznámení a doložení skutečnosti, že přiznání k dani z příjmů fyzických osob zpracovává a podává daňový poradce 9.5.   Úterý   sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc   - doplatek sociálního pojištění dle přehledu za rok 1999 osob samostatně výdělečně činných podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob v neprodloužené lhůtě 25.5.   Čtvrtek   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za duben spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za duben 31.5.         Středa         daň z příjmů - měsíční záloha na daň za květen u poplatníků,jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben   - odvod částek zajištění daně za duben daň z nemovitostí - celá daň (při daňové povinnosti do 1000 Kč)   - 1. Splátka u ostatních poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb Červen  8.6. Čtvrtek sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 26.6.   Pondělí   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za květen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za květen 30.6.             Pátek             daň z příjmů - podání daňového přiznání za rok 1999 v prodloužené lhůtě a vyrovnání daňové povinnosti za rok 1999   - 1. Pololetní záloha na daň u poplatníka, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 20 000 Kč, avšak nepřesáhla 100 000 Kč   - 2. Čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 100 000 Kč, avšak nepřesáhla 10 000 000 Kč   - měsíční záloha na daň za červen u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2000   - odvod částek zajištění daně za květen 2000 daň z nemovitostí - 2. splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb Červenec  10.7.       Pondělí       sociální pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc   - podání přehledu za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodloužené lhůtě   - doplatek pojistného za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodloužené lhůtě 14.7. Pátek daň silniční - 2. záloha na daň 25.7.     Úterý     daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 2. Čtvrtletí   - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za červen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za červen 31.7.         Pondělí       sociální pojištění - podání přehledu za rok 1999 osobami samostatně výdělečně činnými podávajícími přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodloužené lhůtě daň z příjmů - měsíční záloha na daň za červenec u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen   - odvod částek zajištění daně za červen Srpen 8.8.     Úterý     zákonné pojištění odpovědnosti - podle § 12 odst. 3 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb. sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc   - doplatek sociálního pojištění dle přehledu za rok 1999 osob samostatně výdělečně činných podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob v prodloužené lhůtě 25.8.   Pátek   daň z přidané hodnoty Podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za červenec spotřební daně Podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za červenec 31.8.       Čtvrtek       daň z příjmů - měsíční záloha na daň za srpen u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec   - odvod částek zajištění daně za červenec daň z nemovitosti - splátka daně pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu z chov ryb Září  8.9. Pátek sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 25.9.   Pondělí   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za srpen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za srpen 29.9.         Pátek         daň z příjmů - 3. Čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 100 000 Kč, avšak nepřesáhla 10 000 000 Kč   - měsíční záloha na daň za září u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen   - odvod částek zajištění daně za srpen daň z nemovitosti - 3. splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb Říjen  9.10. Pondělí sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 16.10. Pondělí daň silniční - 3. záloha na daň 25.10.   Středa   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za 3. Čtvrtletí spotřební daň - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za září   -- podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za září 31.10.   Úterý   daň z příjmů - měsíční záloha na daň za říjen u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září   - odvod částek zajištění daně za září Listopad 8.11.   Středa   zákonné pojištění odpovědnosti - Podle § 12 odst.3 vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 125/1993 Sb. sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 24.11.   Pátek   daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za říjen spotřební daně - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za říjen 30.11.         Čtvrtek         daň z příjmů - měsíční záloha na daň za listopad u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč   - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen   - odvod částek zajištění daně za říjen daň z nemovitosti - 4. Splátka daně u poplatníků s výjimkou provozovatelů zemědělské výroby a chovu ryb   - 2. Splátka daně pro poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb Prosinec  8.12. Pátek sociální a zdravotní pojištění - poslední den pro zaplacení zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a na všeobecné zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných za předcházející měsíc 15.12.       Pátek       daň z příjmů - 2. Pololetní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 20 000 Kč, avšak nepřesáhla 100 000 Kč   - 4. Čtvrtletní záloha na daň u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 100 000 Kč, avšak nepřesáhla 10 000 000 Kč   - měsíční záloha na daň za prosinec u poplatníků, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla částku 10 000 000 Kč daň silniční - 4. záloha na daň 27.12.       Středa       daň z přidané hodnoty - podání daňového přiznání a vyrovnání daňové povinnosti za listopad spotřební daně - podání daňového přiznání z vyrovnání daňové povinnosti za listopad daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad   - odvod částek zajištění daně za listopad