Štítek warranty

Warrant je jeden z finančních derivátů, který slouží pro zajištění budoucích obchodů. Warrant je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, která dává kupujícímu i prodávajícímu právo uskutečnit obchod za předem dohodnutou cenu do daného termínu. Smlouva ovšem neukládá povinnost tento obchod uskutečnit.

Související štítky

Související slova ve slovníku