Štítek mimořádná pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je dávka hmotné nouze, která je vyplácena jednorázově. Nárok na ni mají osoby, kterým může z nedostatku finančních prostředků hrozit zdravotní újma, utrpěly majetkovou ujmu na základě živelné pohromy anebo kterým hrozí sociální segregace apod.

Související obsah

Související štítky

Související slova ve slovníku

Související zprávy